Back to overview

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Government Regulation No. 145/2008 Coll. establishing a list of pollutants and threshold values and data required for reporting to the integrated environmental pollution register

}

Summary

The 2008 Regulation of the Czech Republic No. 145/2008 Sb. establishes a list of pollutants and threshold values as well as the data required for reporting to the Integrated Register of Environmental Pollution. The obligations of businesses under this regulation include the obligation to report emissions and releases of pollutants to the Integrated Register, to measure and monitor emissions and releases, and to comply with the threshold values established for each pollutant. The regulation also requires businesses to maintain records and documentation related to their emissions and releases of pollutants.

Issuer

Czech Republic

Year

2008

Region

Europe

Issuer (type)

Ministry of the Environment (Ministerstvo životního prostředí) (Government)

Instrument type

Regulation

Disclosure instrument

Yes

Geographical scope

National

Mandatory or voluntary

Mandatory

Text analysis

    • Low 0.41%
    • Low 0.00%
    • E focus: environment, greenhouse gas, hazardous waste, pollution, soil, waste, water, emissions
    • Administrative services, Arts, Manufacturing, Mining, Transportation