Back to overview

ZÁKON z 2. decembra 2009,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Act no. 205/2004 Coll. on the collection, storage and dissemination of information on the environment and on the amendment of certain laws

}

Summary

This document is concerned with the law of December 2, 2009, amending Act No. 205/2004 Coll. on collection, storage and dissemination of information about the environment and about changes and additions to certain laws as amended.

Issuer

Slovakia

Year

2009

Region

Europe

Issuer (type)

The National Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej republiky) (Government)

Instrument type

Act

Disclosure instrument

No

Geographical scope

National

Mandatory or voluntary

Mandatory

Text analysis

    • Moderate 0.62%
    • Low 0.00%
    • E focus: pollution, soil, waste, water, wetlands, environment
    • S focus: diversity
    • Arts, Public administration, Retail trade